Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Suomen Sesonkitukku
Y-tunnus: 2411195-2
Hakamaantie 20, 90440 Kempele

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:

Suomen Sesonkitukun henkilökunta
info@sesonkitukku.fi

Rekisterin nimi:

Suomen Sesonkitukun asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelun toteuttamiseen, asiakaspalveluun ja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin ja tilastointiin.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Voit milloin tahansa poistua sähköpostilistaltamme uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa info@sesonkitukku.fi. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin lakien ja asetusten mukaisesti sallittua. Säilytämme tietoja kauemmin, mikäli sitä vaaditaan kuluttajansuojalaissa tai kirjanpitolaissa.  

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi uutiskirjeen tilaamisen ja yhteydenottojen yhteydessä. Keräämme myös verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun avulla, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia sekä sisältöä.

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja esimerkiksi yhteydenottosi yhteydessä:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoitetiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
  • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset,
  • Sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
Tietojen luovutus:

Henkilötietoja käsittelee pääasiassa Suomen Sesonkitukun henkilökunta.

Tarpeen vaatiessa voimme jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän toimeksiannostamme. Esimerkkinä IT-järjestelmien toimittajille, jotka tarjoavat Suomen Sesonkitukulle palveluja ja tietojärjestelmiä.

Henkilötietojen siirtäminen EU-alueen ulkopuolelle

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työtehtävissään. Suomen Sesonkitukku voi myös ulkoistaa osan henkilötietojen käsittelystä ulkopuolisille yrityksille tarvittavien toimintojen, kuten uutiskirjeen lähettämistä varten. Nämä yritykset voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella sijaitsevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan. Siirrämme henkilötietoja Yhdysvaltoihin vain sellaisille yhteistyökumppaneille jotka ovat mukana Euroopan komission edellyttämässä Privacy Shield -järjestelmässä.

Rekisterin suojaus:

Henkilötietoja sisältävään tietosisältöön ja järjestelmiin pääsyyn ovat oikeutettuja vain ne Suomen Sesonkitukun tai tämän puolesta ja lukuun toimivien alihankkijoiden työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja ja jotka tarvitsevat sitä tehtävissään. Kaikkia tietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterin henkilöillä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisterissä, oikeus saada tietoa tietojen käsittelystä, oikeus oikaista rekisterissä olevia tietoja, oikeus rajoittaa käsittelyä, oikeus vastustaa käsittelyä ja oikeus peruuttaa suostumus. Rekisterin henkilöllä on myös oikeus tulla unohdetuksi siinä tapauksessa, että rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä. Kaikki rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee suorittaa rekisterinpitäjälle sähköpostiosoitteeseen info@sesonkitukku.fi.

Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Tietosuojaselostetta päivitetään toimintakäytäntöjen ja/tai lakien muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.